برگزاری جلسه ی مجازی تعامل با اولیاء

ارتباط میان خانه و مدرسه را به نوعی می‌توان ارتباط مکمل دانست. خانه منبع بی‌پایان اجزای رسیدن به موفقیت دانش‌آموزان است که نظیر آن را در هیچ جای دیگر نمی‌توان یافت و مدرسه، همان طور که قابل پیش بینی است، منبع اصلی آموزش و یادگیری است.
مدرسه برای انجام دقیق مسئولیت آموزش نیاز به همراهی والدین دارد تا دانش‌آموزان از همه نظر برای یادگیری در محیط مدرسه آماده باشند و از سوی دیگر والدین نیز ،نیازمند آگاهی از تحلیل دقیق معلمان از وضعیت درسی فرزندان هستند تا راهکارهای نظارتی را با کیفیت بهتری دنبال کنند. نتیجه این کنش‌های برآمده از مسئولیت پذیری، هدفی است که تیم خانه و مدرسه دنبال می‌کنند؛ یعنی موفقیت دانش‌آموزان در انتهای مسیر.

در همین راستا جلسه ی تعامل با اولیاء ، در روز سه شنبه مورخ 25 آذر 1399 بصورت مجازی در فضای اسکای روی برگزار گردید

در این جلسه ی مجازی سرکار خانم صفرپور ، مدیریت محترم آموزشگاه پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند و در انتها پاسخگوی سوالات اولیاء بودند :

  • بررسی عملکرد دانش آموزان در امتحانات آذر ماه و تحلیل نمرات
  • تاثیر مستقیم نتایج آزمون های ماهانه و همچنین آزمون های گزینه دو در نمرات مستمر دانش آموزان
  • برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول
  •  تاکید بر ارتباط بیشتر اولیاء و دانش آموزان با تیم مشاوره ی آموزشگاه سرکار خانم ها سرابی و قدسی
  • برنامه ریزی برای امور آموزشی دانش آموزان در منزل چرا که داشتن برنامه ای منظم در منزل برای مطالعه و مرور مطالب ، مکمل برنامه ی تحصیلی دانش آموزان در مدرسه است
  •  ارتباط بیشتر اولیا با مدرسه و مربیان برای آگاهی از وضعیت تحصیلی فرزندان و همچنین مشارکت در برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان
  • دعوت از اولیاء جهت دریافت بیلان آذر ماه دانش آموزان
  • اعلام برنامه ی حضور دبیران در آموزشگاه جهت دیدار با اولیاء

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20