برگزاری جلسه ی مشاوره گروهی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

اهداف تحصیلی دانش آموزان زمانی تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها و امکانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند و  از طریق «خدمات راهنمایی و مشاوره» می توان توانایی ها و نیز محدودیت های دانش آموزان را شناخت و از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد

در همین راستا در روز شنبه مورخ 11 آبان 1398 ، جلسه ی مشاوره ای گروهی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم توسط سرکار خانم میثمی مشاور تحصیلی آموزشگاه برگزار گردید
ایشان در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل نکات مهمی را به دانش آموزان متذکر شدند:

  • راهکارهای افزایش تراز
  • اهمیت بازیابی مطالب

لازم به ذکر است جلسات مشاوره ای ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم در طول سال تحصیلی جاری ، بصورت برنامه ثابت هفتگی توسط سرکار خانم میثمی برگزار می گردد


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20