برگزاری جلسه ی هم اندیشی و گفتمان دانش آموزی

در راستای سند تحول آموزش و پرورش و اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و همراهی عملی حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش نیشابور با مدارس در روز شنبه مورخ 15 آبان ماه 1400 ؛ جلسه ی هم اندیشی و گفتمان دانش آموزی با حضور جناب آقای شورگشتی مسئول محترم کارشناسی امور تربیتی اداره ی آموزش و پرورش  و همچنین با حضور  فعالین تشکل های دانش آموزی :  بسیج ، پیشتازان ، انجمن اسلامی ، شورای دانش آموزی  و یاریگران زندگی ، برگزار گردید .

از اهداف برگزاری این گفتمان  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- مشارکت فعال و پویای دانش آموزان فعال در گفتمان ها و استفاده از ایده ها نظرات و طرح ها  و پیشنهادات آنان.

2- استفاده از توانمندی های دانش آموزان اهل ایده و نظر در مدرسه به عنوان بازوان توانمند مسئولین مدرسه.

3- توجه به نسل جوان (افسران جنگ نرم) و اعتماد به آنان به عنوان مشاوران جوان آموزشگاه.

4- شناسایی توانمندی ها و استعدادهای دانش آموزان در زمینه های مختلف فرهنگی ، آموزشی  ، علمی  ، فناوری و غیره …


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20