برگزاری جلسه ی پایش و تحلیل نمرات نوبت اول

در روز شنبه مورخ 9 بهمن ماه 1400 ، پس از اعلام نتایج امتحانات نوبت اول  ، فرآیند تحلیل و بررسی نتایج و رصد کارنامه ها توسط تیم مشاوره آموزشگاه انجام گردید.

در این مرحله، سرکار خانم سرابی مشاور تحصیلی محترم آموزشگاه افزون بر تحلیل نتایج به صورت کلاسی و فردی، نتایج عملکرد دبیران را نیز مورد بررسی قرار دادند و در پایان کار، نتایج کلی به همراه لیست دانش آموزان لازم التوجه به مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم صفرپور تحویل گردید.

در همین راستا و با توجه به اهمیت برنامه ی مطالعاتی دانش آموزان کلیه ی پایه ها، طبق برنامه ی هر هفته، مشاورین محترم؛ سرکار خانم قدسی و سرابی، ضمن ارائه ی توصیه هایی در جهت کسب نتایج بهتر ، برنامه ی مطالعاتی پیش رو را همراه با توضیحات تکمیلی به دانش آموزان ارائه نمودند و طبق روال جلسات پیشین، مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم صفرپور بر روند جلسات مشاوره ی فردی نظارت مستقیم داشتند و از نزدیک در جریان نظرات و صبحت های دانش آموزان قرار گرفتند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20