برگزاری دوره آموزشی احیای قلبی ریوی و کمک های اولیه

در زندگی روزمره ما انسان ها، حوادث زیادی غیر از حوادث طبیعی ، همانند حوادث جاده ای و ترافیکی ، وجود دارند که ممکن است هر ساله هزاران نفر را به کام مرگ بکشانند و نکته حائز اهمیت این است که تعداد رخداد این نوع حوادث به مراتب بیشتر از حوادث طبیعی  است و به طور طبیعی در بروز هر حادثه ای ، مردم عادی جامعه(شاهدان اولیه )، جزو نخستین نفراتی هستند که در صحنه حادثه حضور پیدا می کنند و در آن لحظه، در صورت داشتن مهارت های  لازم و کافی  کمک های اولیه، می توانند در نقش یک فرشته نجات ظاهر شوند و آسیب دیدگان را از خطر مرگ نجات دهند یا مانع بروز آسیب های جدی تر و غیر قابل بازگشت شوند.


با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ارتقای سواد سلامت و آموزش به اقشار جامعه بخصوص دانش آموزان عزیز با هماهنگی های  انجام شده با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ، دوره ی آموزشی احیای قلبی ریوی و کمک های اولیه در روز چهارشنبه مورخ 11 آبان ماه 1401 برگزار و آموزش های لازم توسط جناب آقای محسنی مسئول محترم  اورژانس بیمارستان ۲۲ بهمن به دانش آموزان ارائه گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20