برگزاری دومین جلسه ی آموزش خانواده در سال تحصیلی 99-98

با توجه به شروع فصل امتحانات و به منظور آمادگي بيشتر دانش آموزان در امتحانات پايان نیمسال اول ، جلسه آموزش خانواده با موضوع مهم (راهكارهاي كاهش استرس و اضطراب امتحان) در روز یکشنبه مورخ 2 دی 1398 ، در محل نمازخانه آموزشگاه با سخنرانی استاد محترم جناب آقای معنوی برگزار گردید.


جناب آقای معنوی پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی نمودند:
1-عوامل بوجود آورنده ی اضطراب امتحان
2-نقش خانواده در کاهش اضطراب امتحان
3-بهسازی محیط خانواده در فصل امتحانات
4-میزان ساعات مطالعه دانش آموزان در ایام امتحانات
5-توصیه های تغذیه ای در فصل امتحانات
6- اصول تربیت: مستمر، پیوسته و همسویی والدین

در پایان سرکار خانم صفرپور گزارش سه ماهه ی آموزشگاه را در زمینه ی فعالیت های آموزشی و پرورشی بصورت مختصر بیان نمودند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20