برگزاری دومین جلسه ی آموزش خانواده در سال تحصیلی 1401-1400

خانواده اساسی ‏ترین واحد اجتماعی است که هر یک از افراد جامعه در آن متولد می شود و تربیت و پرورش می یابد در این میان نقش پدرو مادر در تربیت فرزند بسیار  مهم و تعیین کننده است زیرا والدین اولین شکل دهندگان و معماران شخصیت فرزند خود هستند . بنابراین آموزش والدین در خصوص مسائل تربیتی موجب می گردد که آنان محیط مناسب ‏تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان خود فراهم کنند و این امر نیز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت.

لذا در روز دوشنبه مورخ 21 آذر ماه  1401 ، دومین جلسه آموزش خانواده با دعوت از جناب آقای استاد معنوی برگزار گردید .

ایشان در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند :

  • نگاه واقع بینانه به توانایی دانش آموزان
  • بررسی علل افت نمرات فرزندمان در امتحانات به جای سرزنش او
  • اهمیت برقراری رابطه ی عاطفی قوی اولیاء با فرزندان
  • راهکارهای تقویت انگیزه در فرزندمان
  •  مقابله با ناامیدی رایج در نوجوانان
  •  تقویت حمایت عاطفی و توجه به نیازهای نوجوانان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20