برگزاری دومین جلسه ی آموزش خانواده

در آستانه ای امتحانات پایان نیمسال اول و به منظور آمادگي بيشتر دانش آموزان در امتحانات پايان نیمسال اول ، دومین جلسه آموزش خانواده با موضوع مهم (راهكارهاي كاهش استرس و اضطراب امتحان) در روز سه شنبه مورخ 25 آذر 1399 ، بصورت آنلاین در فضای اسکای روم و  با سخنرانی استاد محترم جناب آقای میرزائی  برگزار گردید.

جناب آقای میرزائی در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی نمودند:
1-عوامل بوجود آورنده ی اضطراب امتحان
2-نقش خانواده در کاهش اضطراب امتحان
3-بهسازی محیط خانواده در فصل امتحانات
4-میزان ساعات مطالعه دانش آموزان در ایام امتحانات
5-توصیه های تغذیه ای در فصل امتحانات
6- اصول تربیت: مستمر، پیوسته و همسویی والدین


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20