برگزاری دومین جلسه ی پیشگیری از معلولیت ها و اختلالات ژنتیک

دومین جلسه ی کارگاه آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت ها و غربالگری اختلالات ژنتیک در روز چهارشنبه مورخ 13  آذر 1398 ، با سخنرانی سرکار خانم قدسی ، مشاور آموزشگاه و کارشناس محترم بهزیستی ، در محل نمازخانه ی آموزشگاه برگزار گردید


لازم به ذکر است طرح آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت ها و غربالگری اختلالات ژنتیک اهدافی چون آگاه سازی و حساس سازی جوانان قبل از سن ازدواج ، پیشگیری از ازدواج های پرخطر به علت بیماری‌های ژنتیکی، فرهنگ سازی برای کاهش ازدواج های پرخطر فامیلی و شناسایی افراد در معرض خطر و ترغیب آنها جهت انجام مشاوره ژنتیک، کاهش بروز بیماری های ناشی از اختلالات ژنتیک و فرهنگ سازی انجام مشاوره ژنتیک خانواده‌هایی که دارای فرزندان معلول جسمی حرکتی هستند را دنبال می کند که با استقبال زیاد دانش آموزان نیز مواجه شد

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20