برگزاری دومین مرحله آزمون تکوینی

دومین مرحله آزمون تکوینی با هدف داشتن نوعی برنامه ریزی کلی و طولانی مدت تا کنکور سراسری ، آموزش مهارت های تست زنی ،سنجش میزان پیشرفت دانش آموزان در دروس و همچنین مرور دروس تدریس شده ضمن هفته ، در روز چهارشنبه مورخ 24 مهر 1398 راس ساعت 12 برگزار گردید


لازم به ذکر است این آزمون بصورت هفته در میان (ماهانه دو آزمون) برگزار می گردد و شامل 40 سوال تستی از دروس عمومی و تخصصی کنکور هر رشته می باشد و راس ساعت 12:40 به اتمام می رسد
امیدواریم با جدّیت دانش آموزان عزیزمان ، همراهی و نظارت خانواده های گرامی و مساعدت همکاران محترم نتایج مطلوبی به دست آوریم.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20