برگزاری ستاد اجرایی پروژه مهر سال 1399

به منظور برنامه ریزی و سازماندهی اقدامات لازم جهت بازگشایی هرچه با شکوه تر آموزشگاه و جهت ایجاد مدرسه ای زیبا و با نشاط، در روز شنبه مورخ 7 تیر ماه 1399، اولین جلسه ی هماهنگی پروژه ی مهر  با هدف سازماندهی برنامه های فرهنگی پرورشی و آموزشی آموزشگاه  در سال تحصیلی 1400-1399 با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم صفرپور، معاونین محترم آموزشی، اجرایی و مشاورین آموزشگاه برگزار گردید.


در این جلسه کلیه ی اقدامات اجرایی پروژه مهر از قبیل تعمیر و تجهیز، بهسازی تجهیزات و امکانات ورزشی و بهداشتی ، تهیه و تنظیم تقویم اجرایی سالانه و …… مورد بررسی قرار گرفت و هر کدام از همکاران ، پیشنهادات و راهکارهای سازنده ی مربوط به واحد خود را ارائه نمودند و پس از تبادل نظر، پیگیری امور هر قسمت به همکاران محترم هر قسمت واگذار گردید.
ان شاءالله بتوانیم با بهره گیری از تمامی امکانات موجود و به کارگیری نقطه نظرات همکاران و دانش آموزان عزیز، شاهد هرچه باشکوه تر برگزار شدن پروژه مهر و بازگشایی آموزشگاه باشیم.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20