برگزاری سومین جلسه ی آموزش خانواده در سال تحصیلی 99-98

با توجه به اینکه خانواده ، نخستین و مهم ترین نقش را در تربیت فرزند دارد لازم است آکاهی های خانواده را در زمینه تربیت صحیح بالا برد تا هم خانواده ها و هم جامعه و از همه مهمتر خود فرد، از آن بهره ببرند.
در همین راستا سومین جلسه ی  آموزش خانواده با حضور پر رنگ اولیای عزیز در روز چهارشنبه مورخ 2بهمن 1398 با سخنرانی استاد ارجمند ، جناب آقای لطیفی در محل نمازخانه ی آموزشگاه برگزار گردید.

ایشان در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند :
1-نگاه واقع بینانه به توانایی دانش آموزان
2-بررسی علل افت نمرات فرزندمان در امتحانات به جای سرزنش او
3-اهمیت برقراری رابطه ی عاطفی قوی اولیاء با فرزندان
4-راهکارهای تقویت انگیزه در فرزندمان

بدین وسیله بر خود وظیفه می دانیم که از حضور فعال، سازنده و امید بخش شما اولیاء گرامی در سومین جلسه ی آموزش خانواده نهایت تشکر و تقدیر را داشته باشیم. همواره منتظر نظرات راه گشا و راهنمایی های دلسوزانه شما هستیم تا به توفیق حق، آینده ای درخشان برای فرزندانمان رقم بزنیم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20