برگزاری سومین جلسه ی آموزش خانواده در سال تحصیلی 1402-1401

خانواده اساسی ‏ترین واحد اجتماعی است که هر یک از افراد جامعه در آن متولد می شود و تربیت و پرورش می یابد در این میان نقش پدرو مادر در تربیت فرزند بسیار  مهم و تعیین کننده است زیرا والدین اولین شکل دهندگان و معماران شخصیت فرزند خود هستند . بنابراین آموزش والدین در خصوص مسائل تربیتی موجب می گردد که آنان محیط مناسب ‏تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان خود فراهم کنند و این امر نیز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت.

لذا در روز دوشنبه مورخ 17 بهمن ماه  1401 ، سومین جلسه آموزش خانواده با دعوت از جناب آقای استاد آهویی برگزار گردید .

ایشان در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند :

۱-نوجوان و دنیای دیجیتال

2- تربیت فرزندان با رویکرد شناختی

3- تقویت حمایت عاطفی و توجه به نیازهای نوجوانان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20