برگزاری سومین مرحله آزمون تکوینی (آزمونک سوم)

سومین مرحله آزمون تکوینی (آزمونک سوم ) در سال تحصیلی جاری به منظور قضاوت و داوری در مورد آموخته‌ها و تغییر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان ، آمادگی و آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با آزمون‌های تستی و همچنین مرور دروس تدریس شده ضمن هفته ، در روز شنبه مورخ 11 آبان 1398 راس ساعت 12 برگزار گردید.

لازم به ذکر است این آزمون بصورت هفته در میان (ماهانه دو آزمون) برگزار می گردد و شامل 40 تا 50 سوال تستی از دروس عمومی و تخصصی کنکور هر رشته می باشد و راس ساعت 12:40 به اتمام می رسد.

امیدواریم با جدّیت دانش آموزان عزیزمان ، همراهی و نظارت خانواده های گرامی و مساعدت همکاران محترم نتایج مطلوبی به دست آوریم.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20