برگزاری مجمع عمومی انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 1400-1399

با توجه به اینکه در پرتو همدلی و همسویی دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی، یعنی خانه و مدرسه، بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظــام تعلیم وتربیت حل خواهند شــد لذا به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای عزیز در راستای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط دو کانون مقدس خانه و مدرسه، مجمع عمومی انتخابات انجمن اولیا و مربیان در روز سه شنبه مورخ 25 شهریور ماه 1399 ، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محوطه ی آموزشگاه برگزار گردید.


سین برنامه های اجرایی در این مراسم عبارتند از:

  • تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم
  • پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
  • سخنرانی سرکار خانم صفرپور مدیریت محترم آموزشگاه پیرامون برنامه های تدوین شده برای سال تحصیلی جاری و همچنین تبادل نظر و دریافت راهکارهائی در جهت بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی در شرایط کرونائی
  • در ضمن ایشان پیرامون همراهی و اعتماد اولیاء محترم به مدرسه در کلیه برنامه ریزی ها تا پایان راه کنکور ۱۴۰۰ و فراهم نمودن محیط و شرایط مناسب همراه با آرامش و امنیت با توجه به‌ موقعیت جدید پیش آمده و شیوع ویروس کرونا نکات مهمی را بیان نمودند.

  • معرفی کاندیدهای انجمن اولیاء و مربیان
  • رای گیری در تعرفه های مخصوص


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20