برگزاری محفل نورانی انس با قرآن کریم

محفل انس با قرآن ، فرصت ارزشمندی است تا مشتاقان و شیفتگان قرآن ، ضمن خودسازی و بهره گیری از فیض لایتناهی قرآن کریم و آشنایی بیشتر با کرانه های پیدا و ناپیدای معارف قرآن مجید، خویشتن را برای حضور سازنده و ارزنده در عرصه ی اجتماعی ، بویژه فعالیت های علمی و پژوهشی، آماده و مهیا نمایند.

لذا در روز دوشنبه مورخ 22 فروردین ماه 1401 و همزمان با نهمین روز از ماه پر فیض رمضان ، محفل انس با قرآن با حضور دانش آموزان عزیزمان  در فضایی نورانی و دوستانه برگزار گردید.

امید است با قرائت کتاب آسمانی و تعمیق شناخت قرآنی نویدبخش حیات طیبه در جامعه ی جهانی موعود باشیم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20