برگزاری محفل نورانی انس با قرآن

محفل انس با قرآن ، فرصت ارزشمندی است تامشتاقان وشیفتگان قرآن ، ضمن خودسازی وبهره گیری ازفیض لایتناهی قرآن کریم وآشنایی بیشترباکرانه های پیداوناپیدای معارف قرآن مجید، خویشتن رابرای حضورسازنده وارزنده درعرصه ی اجتماعی ، بویژه فعالیت های علمی وپژوهشی، آماده ومهیا نمایند.

لذا در هشتمین روز مبارک رمضان سال 1398  محفل انس باقرآن با حضور دانش آموزان برتر عفاف و حجاب و فعالین نماز جماعت و همچنین کادر اجرایی آموزشگاه در فضایی نورانی و دوستانه برگزار گردید.

امیداست باقرائت کتاب آسمانی وتعمیق شناخت قرآنی نویدبخش حیات طیبه درجامعه ی جهانی موعودباشیم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20