برگزاری مراسم صبحگاه با محوریت هفتمین یادواره یاران شیدایی

در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با هفتمین یادواره یاران شیدایی ، سرکار خانم عجمی “معاون پرورشی محترم آموزشگاه و همچنین رابط این یادواره ” در مراسم صبحگاه روز سه شنبه مورخ 16 مهر 1398، اقدام به برگزاری جلسه ی توجیهی با حضور دانش آموزان نمودند. ایشان ضمن ارائه توضیحات جامع در خصوص اهداف و محورهای برگزاری هفتمین یادواره یاران شیدایی ، از دانش آموزان مستعد و علاقه مند دعوت به ثبت نام نمودند
لازم به ذکر است ایشان به امتیازی که شرکت در این یادواره در نمره ی دروس آمادگی دفاعی ، فارسی و تعلیمات دینی خواهد داشت اشاره نمودند


و در پایان دانش آموزان ذیل به عنوان رابطین پرورشی معرفی گردیدند
نماینده ی مسابقات فرهنگی –هنری : دانش آموز عزیزمان سرکار خانم زهرا سادات حسینی
نماینده ی مسابقات قرآنی : دانش آموز عزیزمان سرکار خانم کوثر قندهاری
نماینده ی یادواره یاران شیدایی : دانش آموز عزیزمان سرکار خانم فاطمه شورابی
نماینده ی پیشتازان : دانش آموز عزیزمان سرکار خانم نادیا محسنی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20