برگزاری مرحله اول آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی

به منظور ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرایند آموزش و میزان تحقق اهداف قصد شده برای برنامه‌های درسی و کیفیت‌بخشی به برنامه‌های علمی – آموزشی، مرحله اوّل آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی به صورت هماهنگ استانی  در روز چهارشنبه مورخ 6 آذر ماه 1401 در کلیه پایه ها برگزار گردید و همچنین روند برگزاری آزمون توسط مسئولین اداره آموزش و پرورش مورد بازدید قرار گرفت

سوالات این آزمون با بهره‌گیری از نظرات دبیران مجرب استان‌ها به صورت چهارگزینه‌ای و از محتوای کتاب‌های درسی رسمی طراحی شده است. تصحیح پاسخ نامه‌ها و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج آزمون در سطوح مدرسه ای، منطقه ای و استانی  به منظور استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی های سال تحصیلی جاری انجام خواهد شد.

از دیگر اهداف برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • آگاهی مدیران و دبیران از وضع موجود
  • آگاهی دانش آموزان از رتبه و جایگاه تحصیلی خود در سطوح مختلف
  • برنامه ریزی جهت بهبود شاخص های کیفیت بخشی آموزش
  • کمک به فرآیند ارزیابی آموزشی دبیران
  • آشنایی دانش آموزان با آزمون های چند گزینه ای -سراسری و کسب مهارت های تستی
  • کمک به شناسایی نقاط ضعف و قوت درسی دانش آموزان
  • توسعه عدالت آموزشی
  • کیفیت بخشی آموزشی

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20