برگزاری مرحله اول اردوی عملی آمادگی دفاعی

مرحله ی اول اردوی عملی آمادگی دفاعی به منظور انسجام بخشیدن به بخش عملی درس آمادگی دفاعی ،افزایش مهارتهای فردی و گروهی در دفاع نظامی و غیرنظامی در روز چهارشنبه مورخ 7  آذر 1397  ، برگزار گردید .

در مرحله اول این اردو ، آموزش های ذیل به دانش آموزان داده شد:

1- آموزش حرکات نظام جمع و همچنین آموزش جهت یابی و تخمین مسافت توسط سرکار خانم شیخلانی از واحد مقاومت بسیج

2- آموزش پدافند غیر عامل توسط سرکار خانم چهارباغی از واحد مقاومت بسیج

3- آموزش امداد و کمک های اولیه توسط سرکار خانم خاکزادان ، رابط محترم هلال احمر

4- آموزش اطفای حریق توسط اقای آرمین از کارشناسان محترم آتش نشانی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20