برگزاری مرحله دوم آزمون پایش پیشرفت تحصیلی

به منظور ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرایند آموزش و میزان تحقق اهداف قصد شده برای برنامه‌های درسی و کیفیت‌بخشی به برنامه‌های علمی – آموزشی، مرحله دوم آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی به صورت هماهنگ استانی  در روز دوشنبه مورخ 15 اسفند ماه ۱۴۰۱ در کلیه پایه ها برگزار گردید و همچنین روند برگزاری آزمون توسط جناب آقای مروی مسئول محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) مورد بازدید قرار گرفت

سوالات این آزمون با بهره‌ گیری از نظرات دبیران مجرب استان‌ها به صورت چهارگزینه‌ای و از محتوای کتاب‌های درسی رسمی طراحی شده است. تصحیح پاسخ نامه‌ها و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج آزمون در سطوح مدرسه ای، منطقه ای و استانی  به منظور استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی های سال تحصیلی جاری انجام خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20