برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته معرفی مشاغل

به همت و درایت سرکار خانم قدسی مشاور محترم آموزشگاه  در روز چهارشنبه مورخ 4 اردیبشهت 1398 ، نمایشگاهی ، با هدف آشنا نمودن دانش آموزان به عنوان آینده سازان مملکت با مشاغل مفید و هدایت صحیح آنان برای تحصیلات عالی یا ورود به بازارکار متناسب با استعداد ، توانایی ، علاقه و رغبتشان، در محل سالن آموزشگاه برگزار گردید تا دانش آموزان بتوانند براي طرح ریزی مناسب شغلی با مشاغل موجود درجامعه آشنا شده و بتوانند تصمیم گیری مناسبی درخصوص انتخاب رشته تحصیلی، حرفه وشغل مناسب براساس استعداد و توانايي خود داشته باشند.

امید که نتیجه تلاش انجام شده ، مثمر ثمر قراربگیرد.

 

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20