برگزاری همایش مشاوره ای – انگیزشی

کارگاه مشاوره ای – انگیزشی ویژه دانش آموزان کلیه ی پایه ها ، با هدف کسب اراده آهنین، مدیریت زمان و غلبه بر تنبلی و همچنین با هدف ایجاد تفکر کنکوری و آگاهی نسبت به شرایط روحی در زمان باقی مانده تا کنکور ، در روز دوشنبه مورخ 22 آذر ماه 1400  با دعوت از جناب آقای معنوی از مشاوران برجسته شهرستان برگزار گرید.

در این کارگاه جناب آقای معنوی  ضمن پخش کلیپ های انگیزشی ، پیرامون موضوعات ذیل سخنرانی نمودند:

۱- هدف گزینی و ترسیم وضعیت آموزشی دانش آموزان در مسیر کنکور و اصول هدف گزینی صحیح

۲- آموزش تکنیک مدیریت زمان و برنامه ریزی

۳-معرفی عوامل موثر بر انگیزه و حفظ روحیه ی شادابی و نشاط

۴- آموزش روش های غلبه بر تنبلی

5- اهمیت امیدواری در رسیدن به موفقیت


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20