برگزاری چهارمین جلسه ی شورای دبیران در فضای مجازی

در روز یکشنبه مورخ 23 آذر ماه ، چهارمین جلسه ي شوراي دبیران آموزشگاه با محوریت برنامه ریزي امتحانات پایان نیمسال اول بصورت آنلاین در فضاي اسکاي روم برگزار و بعد از جمع بندي مطالب تصمیمات لازم اتخاذ و اجراي آن ها در دستور كار قرار گرفت.


در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل تبادل نظر گردید:
-1 ارائه برنامه پیشنهادی امتحانات پایان نیمسال اول و نظرسنجی از دبیران در رابطه با برنامه پیشنهادی
2- نظرسنجی از دبیران در رابطه با چگونگی برگزاری امتحانات مجازی پایان نیمسال اول و نحوه ی طراحی سوالات امتحانی
-3 ارائه بیلان نمرات مستمر آذر
-4 برگزاری جلسات دیدار اولیاء با دبیران
5-برگزاری کلینیک های آموزشی حین برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول جهت پاسخگویی به اشکالات درسی دانش آموزان
6-ثبت نمره ی ارزشیابی مستمر دانش آموزان بر اساس مستندات و شواهد جمع آوری شده از مشارکت و حضور دانش آموزان در فعالیت های آموزشی ، ارزشیابی حین آموزش های مجازی،ابتکارات و خلاقیت ها در موقعیت های یادگیری، پژوهش های دانش آموزی مرتبط با دروس ، ارسال به موقع تکالیف و…
7-تاکید به استفاده ی همکاران از قابلیت های سایت مدارس هوشمند جهت برگزاری آزمون های تستی ، بارگذاری تکالیف و…
8-برگزاری جلسات منظم گروه های آموزشی و تعامل با سرگروه ها و ارسال صورت جلسات مربوطه به معاونت آموزشی دبیرستان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20