برگزاری چهارمین جلسه ی شورای دبیران در سال تحصیلی 99-98

چهارمین جلسه شورای دبیران در روز شنبه مورخ 9 آذر 1398 از ساعت 17:30 الی 19:30 در آموزشگاه برگزار گردید


در این جلسه سرکار خانم صفرپور ، مدیریت محترم آموزشگاه پیرامون موضوعات ذیل سخنرانی نمودند :
1- ارائه گزارش عملکرد آموزشگاه از ابتدای سال تحصیلی تاکنون در زمینه های ، کلاس های موضوعی ، کلاس های کنکور و فوق برنامه ، ارائه کارنامه هشدار ماهانه ، ارزیابی نمرات دانش اموزان به صورت ماهانه و شناسایی دانش آموزان ضعیف ، آزمون های گاج وبرگزاری کارگاه های مشاوره ای با دعوت از اساتید برجسته و…
2- انعقاد تفاهم نامه ی  آموزشی با همکاران عزیز و تحویل به اداره
3- رعایت بودجه بندی مطالب درسی براساس کتاب بارم بندی جدید
4- برگزاری جلسات گروه های آموزشی و تعامل نظر با سرگروه ها و تدوین صروت جلسات مربوطه
5- اجرای طرح کلینیک آموزشی در ایام امتحانات دی ماه
6-رعایت اصول حاکم بر ارشیابی تحصیلی دانش آموزان
7- آموزش روش‌هاي صحيح مطالعه به دانش‌آموزان توسط دبيران بر طبق نوع درس
8- توجه همکاران به اجرای محورهای طرح تعالی مدیریت به خصوص محور هفتم با عنوان ( استقرار نظام یاددهی و یادگیری)
9-شناسایی دانش آموزان ضعیف و برگزاری کلاس های تقویتی ویژه آنان
10- اجرای طرح همیار معلم و بهره گیری از ظرفیت دانش آموزان قوی
11-تحلیل و بررسی نتایج آزمون های گاج و آزمونک ها
12- چالش های نظام تعلیم و تربیت و ارائه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه
و در انتهای جلسه مجددا راهنمایی ها و آموزش های لازم جهت استفاده از سامانه مدبر جهت ثبت فعالیت های کلاسی ، نمرات و…. توسط معاونت اجرایی آموزشگاه به همکاران ارائه گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20