برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در برابر زلزله

در آستانه برگزاری بیست و یکمین مانور کشوری زلزله و ایمنی در مدارس ، کارگاه آموزشی ایمنی در برابر زلزله با هدف ارتقاء آگاهی دانش آموزان با این پدیده طبیعی و توان مقابله با بحران در شرایط اضطراری ،آگاهی از وضعیت گسل های نیشابور و تاریخچه ی زلزله در شهر ، استان و کشور و همچنین آموزش نکات ایمنی در زمان های قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله در روز چهارشنبه مورخ 6 آذر 1398 توسط سرکار خانم دهنوی دبیر محترم درس زمین شناسی برگزار گردید.

در این کارگاه ، انواع روشهای پناهگیری ، خروج اضطراری ،امداد و نجات و روش های پیشگیری از صدمات زلزله  به دانش آموزان ، آموزش داده شد .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20