برگزاری کارگاه آموزش فن بیان و مهارت های ارتباطی

با توجه به اینکه مهمترین راه برای رسیدن به موفقیت در امور اجتماعی ، شغلی و حرفه ای آموزش فن بیان و مهارت های ارتباطی است و اگر در گفتگوهای خود اعتماد به نفس نداشته باشیم و نتوانیم ایده و منظور خود را به درستی بیان کنیم، موفق نخواهیم شد ، لذا کارگاه آموزش فن بیان و مهارت های ارتباطی در روز دوشنبه مورخ 8 بهمن 1397 , با دعوت از آقای معنوی در محل آموزشگاه برگزار گردید

ایشان در این کارگاه پیرامون موضوعات ذیل سخنرانی نمودند :

1- تعریف فن بیان

2- آموزش سه نکته کلیدی در فن بیان که شامل (تمرکز به اعتماد به نفس – صداسازی – آسیب های سخنوری )می شود

3- اهمیت شکرگذاری و خودگوئی های مثبت

4- شیوه درست ایستادن و راه رفتن در افزایش اعتماد به نفس

5- مدیریت افکار منفی

6- اهمیت هدف گذاری و تلاش در جهت دستیابی به اهداف

در پایان ایشان با معرفی چهار کتاب ( چاکرا درمانی – فیزیک از نگاه متافیزیک – آیین دوست یابی و جادوی فکر بزرگ ) از دانش آموزان خواستند که روزانه حداقل ده صفحه به مطالعه کتاب بپردازند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20