برگزاری کارگاه انگیزشی – مشاوره ای کنکور بصورت آنلاین

کارگاه  انگیزشی- مشاوره ای با عنوان (  باید ها و نباید های کنکور 1400 و اصول برنامه ی راهبردی ) با سخنرانی جناب آقای سعیدی از مشاورین برجسته ی مشهد مقدس ، در روز سه شنبه مورخ 14 بهمن 1399 ،  بصورت مجازی در محیط اسکای روم برگزار گردید.

ایشان در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل سخنرانی نمودند :

  • لزوم برگزاری آزمون های آزمایشی جهت تسلط بهتر بر مطالب
  • آشنایی با راهکارهای مدیریت زمان آزمون
  • اهمیت تست سرعتی و نحوه اجرا و ویژگی های آن
  • اهمیت ارزیابی و تحلیل آزمون های آزمایشی پس از هر مرحله
  • اهمیت امیدواری در رسیدن به موفقیت


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20