برگزاری کارگاه مشاوره ای – انگیزشی

کارگاه مشاوره ای – انگیزشی ویژه دانش آموزان کلیه پایه ها ،  با هدف کسب اراده آهنین، مدیریت زمان و غلبه بر تنبلی ، در روز یکشنبه  مورخ 9 مهر ماه 1401  با دعوت از سرکار خانم طهان طرقی پرستار دانشگاه حکیم و دانشجوی رشته دندان پزشکی،  برگزار گرید.

در این کارگاه سرکار خانم طهان طرقی  ، پیرامون موضوعات ذیل سخنرانی نمودند:

۱- هدف گزینی و ترسیم وضعیت آموزشی در مسیر کنکور و اصول هدف گزینی صحیح

۲- آموزش تکنیک مدیریت زمان و برنامه ریزی

۳-معرفی عوامل موثر بر انگیزه و حفظ روحیه ی شادابی و نشاط

۴- آموزش روش های غلبه بر تنبلی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20