برگزاری کارگاه مشاوره ای – انگیزشی

کارگاه مشاوره ای – انگیزشی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم با هدف کسب اراده آهنین، مدیریت زمان و غلبه بر تنبلی ، در روز چهارشنبه مورخ 7 آذر 1397  با دعوت از جناب آقای عشقی از مشاوران برجسته شهرستان برگزار گرید.

در این کارگاه جناب آقای عشقی ضمن پخش کلیپ های انگیزشی ، پیرامون موضوعات ذیل سخنرانی نمودند:

1- هدف گزینی و ترسیم وضعیت آموزشی دانش آموزان پایه یازدهم در جهت مسیر کنکور و اصول هدف گزینی صحیح

2- آموزش تکنیک مدیریت زمان و برنامه ریزی

3-معرفی عوامل موثر بر انگیزه و حفظ روحیه ی شادابی و نشاط

4- آموزش روش های غلبه بر تنبلی


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20