برگزاری کارگاه مشاوره ای با محوریت آموزش نحوه ی صحیح مطالعه دروس

اهداف تحصیلی دانش آموزان زمانی تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها و امکانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند و  از طریق «خدمات راهنمایی و مشاوره» می توان توانایی ها و نیز محدودیت های دانش آموزان را شناخت و از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد

در همین راستا در روز پنج شنبه  مورخ 18 آذر ماه 1400، کارگاه مشاوره ای  ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم با سخنرانی جناب آقای معنوی از مشاورین برتر شهرستان  برگزار گردید.


ایشان در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل نکات مهمی را به دانش آموزان متذکر شدند:

  • آموزش روش های صحیح مطالعه دروس عمومی و تخصصی
  • اهمیت تحلیل آزمون های آزمایشی به صورت اصولی و صحیح
  • اهمیت برنامه ریزی در موفقیت تحصیلی و معرفی اصول برنامه ی راهبردی
  • نقش انگیزه در موفقیت تحصیلی
  • آشنایی با راهکارهای مدیریت زمان در هنگام مطالعه

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20