برگزاری کارگاه مشاوره ای کنکور با دعوت از رتبه ی برتر کنکور1401

کارگاه مشاوره ای کنکور با دعوت از سرکار خانم نیکتا عابد رتبه برتر کنکور تجربی 1401 و دانشجوی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در روز شنبه مورخ 7 آبان ماه 1401 برگزار گردید

ایشان در این جلسه ضمن ارائه تجارب تحصیلی خود ،  پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند.

  • آموزش روش های صحیح مطالعه دروس تخصصی
  • اهمیت تحلیل آزمون های آزمایشی به صورت اصولی و صحیح
  • اهمیت برنامه ریزی در موفقیت کنکور (و ارائه برنامه ریزی شخصی خود )
  • نقش مشاور در موفقیت تحصیلی دانش آموزان
  • نقش انگیزه در موفقیت تحصیلی
  • اهمیت امتحانات نهایی
  • ساعات مطالعه و تعداد تست روزانه

لازم به ذکر است ایشان در پایان جلسه پاسخگوی سوالات دانش آموزان بودند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20