برگزاری کارگاه مشاوره ای کنکور با دعوت از رتبه ی برتر کنکور 1402

کارگاه مشاوره ای کنکور با دعوت از سرکار خانم کوثر قندهاری رتبه برتر کنکور تجربی 1402 و دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در روز دوشنبه مورخ 24 مهر ماه 1402برگزار گردید.

ایشان در این جلسه ضمن ارائه تجارب تحصیلی خود ،  پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند.

  • آموزش روش های صحیح مطالعه دروس تخصصی
  • اهمیت تحلیل آزمون های آزمایشی به صورت اصولی و صحیح
  • اهمیت برنامه ریزی در موفقیت کنکور (و ارائه برنامه ریزی شخصی خود )
  • نقش مشاور در موفقیت تحصیلی دانش آموزان
  • نقش انگیزه در موفقیت تحصیلی
  • اهمیت امتحانات نهایی
  • ساعات مطالعه و تعداد تست روزانه

لازم به ذکر است این جلسات مشاوره ای به تفکیک کلاس برگزار خواهد شد


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20