تبلیغات کاندیداهای شورای دانش آموزی

پیرو دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش آموزی و برنامه ریزی انجام شده توسط معاون پرورشی محترم آموزشگاه ،در مراسم صبحگاه روز دوشنبه مورخ 29 مهر 1398 و مصادف با شروع تبلیغات شورای دانش آموزی ، در ابتدا سرکار خانم عجمی در خصوص اهمیت شورای دانش آموزی و نقش مشارکتی این تشکل در آموزشگاه به ایراد سخن پرداختند و در ادامه کاندیداهای شورای دانش آموزی با سخنرانی در مراسم صبحگاه بصورت انفرادی اهداف و برنامه های خود را به اطلاع دوستانشان رساندند که باعث شور و هیجان زیادی در فضای آموزشگاه خصوصا مراسم صبحگاه گردید .
لازم به ذکر است داوطلبین شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی ، در مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تبلیغات ، شعارهای تبلیغاتی ، اهداف ، ایده ها ، نظرات و راهکارهای عملیاتی خود در قالب تراکت آماده و دانش آموزان را از برنامه های آتی خود مطلع ساختند

تبلیغات کاندیدای انتخابات شورای دانش آموزی بر روی برد های مدرسه جلوه ای زیبا به مدرسه بخشید. امیدواریم شاهد برگزاری انتخابات پرشوری در این سال تحصیلی باشیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20