تقدیر از دبیر محترم تربیت بدنی آموزشگاه به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی

برای توسعه و تقویت تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی و نهادینه کردن ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و فرهنگ سازی در بین خانواده ها نقش معلمان تربیت بدنی به عنوان سفیران ترویج سلامت و تحرک بدنی حائز اهمیت است.

در همین راستا در روز دوشنبه مورخ 26 مهر ماه 1400 همزمان با آغاز هفته ی تربیت بدنی ، به منظور ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کاری معلم زحمتکش تربیت بدنی آموزشگاه ، سرکار خانم حسن آبادی  از زحمات ایشان در پیگیری امور محوله  تقدیر و تشکر به عمل آمد.

بی شک معلمان و مربیان سخت کوش و شریف تربیت بدنی در این شرایط به عنوان رکن اصلی ، نقش بی بدیل و تعیین کننده‌ای در حفظ و ترویج فعالیت ‌های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی داشته ‌اند، که از یکایک این عزیزان صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نماییم .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20