تنظیم کاربرگ مطالعاتی نوروز98 توسط تیم مشاوره آموزشگاه

آنچه که سبب میشود دانش آموزی بتواند در امتحانات و همچنین آزمون کنکور به نتیجه ی دلخواه خود دست یابد، مطالعه و برنامه ریزی متناسب با شرایط زمانی مربوط است و از آنجایی که دید و بازدید در دوران تعطیلات عید یک امر اجتناب ناپذیر است، داشتن برنامه یک اصل بسیار مهم است. دارا بودن یک برنامه ی اختصاصی، متناسب با شرایط تان می تواند تصویر درست تری از مسیر را به شما بدهد. در واقع برنامه ریزی به شما این فرصت را می دهد که از وقتی که دارید به بهینه ترین صورت استفاده کنید. در واقع مهم ترین کاری که برنامه ریزی انجام می دهد، تعیین اولویت هاست که این اولویت ها بر اساس نیازها شکل می گیرند.

لذا در راستای هدفمند کردن و استفاده بهینه از تعطیلات نوروز در روزهای پایانی اسفند ماه ، برنامه مطالعاتی نوروز 98 با توجه به ویژگی های فردی و شرایط محیطی و خانوادگی هر دانش آموز ، توسط تیم مشاوره آموزشگاه (سرکار خانم ها قدسی و میثمی)  تبیین گردید.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20