جلسه ی تعامل با اولیای پایه دوازدهم و ارائه بیلان دی ماه

با توجه به اینکه در پرتو همدلی و همسویی دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی، یعنی خانه و مدرسه، بسیاری از مشکلات و تنگناهای نظــام تعلیم وتربیت حل خواهند شــد و نظارت، هدایت و حمایت مستمر والدین می‌تواند موجبات رشد شخصیت و پیشرفت مطلوب تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورد لذا جلسه ی تعامل با اولیای پایه دوازدهم با هدف ارائه بیلان نیمسال اول دانش آموزان در روز دوشنبه مورخ 30  دی 1398 در محل نمازخانه ی آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم صفرپور پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند:
1- بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نیمسال اول
2- تاکید بر ارتباط بیشتر اولیا در راستای مشارکت در برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان
3- بررسی و نگاه واقع بینانه به رتبه و تراز دانش آموزان پایه دوازدهم در آزمون اخیر گاج
4- اهمیت امتحانات نهایی پایه دوازدهم و همچنین تأثیر نمرات کتبی نهایی در کنکور سراسری


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 18/20