حضور مسئول محترم مقطع متوسطه موسسه امام حسین علیه السلام در آموزشگاه

در روز سه شنبه مورخ 9 مهر 1398 ، جناب آقای طاهریان کارشناس مسئول محترم مقطع متوسطه موسسه امام حسین علیه السلام ، جهت بررسی و برنامه ریزی امور آموزشی سال تحصیلی جاری در آموزشگاه حضور یافتند.

ایشان در نشستی با مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم صفرپور ، پیرامون پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی تبادل نظر نمودند.

مفاد بحث شده در این جلسه شامل موارد ذیل می باشد:
1 –شناسایی دانش آموزان قوی در پایه دوازدهم و ارائه خدمات ویژه مشاوره ای و آموزشی به این دانش آموزان.
2 – ارائه طرح دو سالانه کنکور برای توجه بیشتر به دانش آموزان برتر پایه های دهم و یازدهم و آماده سازی این دانش آموزان برای سال های بعد برای کسب رتبه های عالی در کنکور.
3 – برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های تست زنی
4 – تاکید به تحلیل نتایج آزمون های آزمایشی توسط مشاورین


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20