حضور نمایندگان اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان در آموزشگاه

جهت دریافت نظرات و پیشنهادات اولیاء محترم  ، در روز شنبه مورخ 17 آبان  1399 ، جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان ، با حضور عوامل اجرایی دبیرستان وجناب آقای میرزائی ، رئیس انجمن و سرکار خانم دیانتی ، نایب رئیس انجمن اولیاء و مربیان در محل اتاق مدیریت برگزار گردید.

این جلسه با ارائه گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی و پرورشی توسط مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم صفرپور آغاز گردید  و در ادامه اعضای انجمن به عنوان نمایندگان اولیاء پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی، نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند و اجرای برخی از این پیشنهادات بسیار عالی و خلاقانه و پر محتوا، مصوب گردید.

امید آنکه سال تحصیلی جاری سالی مملو از موفقیت، پویایی و عملکرد خلاقانه باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20