دیدار مسئولین محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) با همکاران

در روز شنبه مورخ 3 مهر ماه 1400 ، جناب آقای زارعی مسئول محترم مؤسسه فرهنگی – آموزشی امام حسین(علیه السلام) به همراه جمعی از مسئولین محترم موسسه   ضمن حضور در آموزشگاه و تبریک سال تحصیلی جدید به همکاران ، در مورد برنامه های آتی آموزشگاه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

لذا جا دارد با توجه به اینکه اینگونه دیدارها باعث دلگرمی کلیه همکاران در جهت خدمت هر چه بیشتر به امر تعلیم و تربیت خواهد شد از کلیه مسئولین محترم مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) جهت توجه ویژه ی آنان به مسائل فرهنگی و آموزشی آموزشگاه ، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20