شرکت اولین گروه دانش آموزان منتخب قرآنی در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن و عترت

گر تو می خواهی مسلمان زیستن /  نیست ممکن جز به قرآن زیستن / از تلاوت بر تو حق دارد کتاب / تو از کامی که می خواهی بیاب

در روز یکشنبه مورخ 3 آذر 1398، مرحله ی شهرستانی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن و عترت در محل دارالقرآن امام خمینی (ره) برگزار گردید و تعداد 3 دانش آموز منتخب قرآنی آموزشگاه که در مرحله ی آموزشگاهی حائز رتبه ی اول در پایه های دهم و یازدهم شده بودند، در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن و عترت سطح شهرستان در رشته های ترتیل ، قرائت و حفظ شرکت نمودند.
این مسابقات رأس ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 11 به اتمام رسید.
سعادت و موفقیت دانش آموزان عزیزمان را از درگاه حضرت سبحان آرزومندیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20