شرکت درمسابقه خوشنویسی

در راستای رشد ، شکوفایی و هـدایت اسـتعدادهای  بـالقوه دانـش آمـوزان در زمینه های فرهنگی و هنری ، در روز چهارشنبه مورخ22 آبان 1398 ، مرحله ی اول مسابقه ی خوشنویسی از مجموعه ی سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی وهنری (جشنواره فردا) در محل ابتدایی دخترانه بنت الهدی صدر برگزار گردید و دو نفر از دانش آموزان عزیزمان با همراهی سرکار خانم عجمی ، معاونت پرورشی محترم آموزشگاه با حضور در محل برگزاری مسابقات، به رقابت با سایر شرکت کنندگان پرداختند
لازم به ذکر است در این مرحله از بین شرکت کنندگان در هر جنس و مقطع ، بین سه تا شش نفر از هر رشته به عنوان نفرات برتر شهرستان جهت انتخابی استان معرفی خواهند شد
نتایج مسابقه متعاقبا اعلام می گردد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20