شرکت در اردوی آموزشی پیشتازان

هدف از برگزاری اردوهای دانش آموزی شکل‌گیری شخصیت اجتماعی دانش آموزان است که در بستر آن رشد دینی، اخلاقی، علمی، ورزشی، هنری و حتی اقتصادی نیز اتفاق می افتد و اردوهای تشکیلاتی سازمان دانش آموزی به طور اخص شکل دهنده هویت سازمانی و زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در فعالیت‌های نظام‌مند گروهی است و اردوی ملی دانش آموزان و مربیان پیشتاز مهم ترین و فراگیرترین فعالیت در این حوزه به شمار می رود

در همین راستا در روز یکشنبه مورخ 8 اردیبشهت 1398 ، اردوی آموزشی پیشتازان در محل اردوگاه شهید رجائی باغرود برگزار گردید و سرکار خانم عجمی ،معاون پرورشی محترم آموزشگاه به همراه گروه پیشتازان آموزشگاه در این اردو شرکت نمودند. در ضمن در این اردو مسابقات شاد ورزشی نیز برگزار گردید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20