شرکت در رشته های پژوهشی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن و عترت

در روز سه شنبه مورخ 26 آذر ماه 1398، مرحله ی شهرستانی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن و عترت در دارالقرآن امام خمینی (ره ) برگزار گردید
تعداد 9 دانش آموز منتخب قرآنی آموزشگاه که در مرحله ی آموزشگاهی حائز رتبه ی اول در پایه های دهم و یازدهم شده بودند با همراهی سرکار خانم عجمی ، معاونت پرورشی آموزشگاه در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن و عترت در رشته های نهج البلاغه، احکام، صحیفه سجادیه، مفاهیم و انشای نماز، شرکت نمودند.
این مسابقات رأس ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 11 به اتمام رسید.
سعادت و موفقیت دانش آموزان عزیزمان را از درگاه حضرت سبحان آرزومندیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20