شرکت در مرحله داوری حضوری چهارمین جشنواره علمی -پژوهشی تا ثریا

پیرو برنامه زمان بندی ارائه شده در دستورالعمل جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا در روز پنج شنبه مورخ 29 فروردین 1398 ، جلسه دفاع و داوری پژوهش های راه یافته به مرحله حضوری جشنواره در محل دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 3 مشهد برگزار گردید و پژوهشگران برگزیده این واحد آموزشی پس از پذیرش جهت دفاع به کلاس های مربوطه راهنمایی گردیدند .

جلسات به صورت 20 دقیقه ، شامل 10 دقیقه ارائه و 10 دقیقه دفاع که پژوهشگران عزیز با ارائه بروشور و پاورپوینت به دفاع از آثار پژوهشی خود پرداختند. لازم به ذکر است از این دبیرستان نیز چهار گروه از پژوهشگران عزیز به همراه سرکار خانم قدسی , مشاور محترم آموزشگاه ,شرکت نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20