شرکت در مرحله ی شهرستانی مسابقات قرآن ، عترت و نماز

مسابقات قرآنی وسیله ی تربیتی مناسبی است که برای رشد شخصیت قرآنی و تشویق و جذب دانش آموزان به فعالیت های تربیتی و انسان ساز این کتاب الهی و بهره جستن از مواهب ارزنده و معنوی آن در نظر گرفته شده است لذا در راستای توسعه فرهنگ نورانی قرآن ، عترت و نماز در بین دانش آموزان و همچنین نهادینه نمودن آموزه های دینی ، برنامه ریزی جهت شرکت دانش آموزان مستعد قرآنی در  مرحله شهرستانی چهلمین دوره ی مسابقات قرآن ، عترت و نماز توسط معاونت پرورشی آموزشگاه انجام گردید

در همین راستا در بازه ی زمانی 20 آذر ماه 1400 لغایت 11 دی ماه 1400 ، مسابقات تفسیر ، قرائت ، ترتیل ، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به صورت ارائه کنفرانس و ارسال فیلم ضبط شده و مسابقات  رشته ی احکام  به صورت آنلاین و از  طریق لینک ارائه شده توسط کارشناسی قرآن ، عترت و نماز ، اجرا گردید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20