شرکت در مسابقات تیراندازی

با توجه به تاکید دین مبین اسلام مبنی بر یادگیری تیراندازی و در جهت گسترش این رشته ورزشی ، کارشناسی تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش با هماهنگی کانون تیراندازی اقدام به برگزاری جشنواره و مسابقه ی تیراندازی در روز چهارشنبه مورخ 13 بهمن ماه 1400  نمود.

لذا دانش آموز عزیزمان سرکار خانم نازنین زهرا رضائی  به همراه سرکار خانم حسن آبادی دبیر محترم درس تربیت بدنی به این مسابقات اعزام و در پایان با موفقیت در یکی از چالش های این جشنواره ، به مدت سه جلسه از آموزش رایگان در کانون  تیراندازی نخبگان بهره مند شد


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20