شرکت در نمازعبادی سیاسی جمعه

در روز جمعه مورخ 15 آذر 1398 ، به مناسبت گرامیداشت هفته ی مدارس و مراکز غیردولتی و در راستای عینیت بخشیدن به احکام و فرائض دینی و همچنین فرهنگ سازی و رونق بخشیدن این فریضه عبادی سیاسی درخانواده ها ، در یک حرکت فرهنگی و ارزشی تعدادی از دانش آموزان عزیزمان با همراهی سرکار خانم عجمی ، معاونت پرورشی محترم آموزشگاه در آیین عبادی سیاسی دشمن شکن نماز جمعه شرکت کردند و از بیانات خطیب نماز جمعه بهره مند شدند.در ضمن دانش آموزان از نمایشگاه دستاوردهای مددجویان تحت پوشش بهزیستی که در صحن مسجد جامع برپا شده بود ، بازدید نمودند


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20