شرکت در همایش یادآوران معروف

همایش یادآوران معروف با هدف بسط وگسترش فرهنگ تربيتي امربه معروف ونهي ازمنكر ، افزايش مشاركت دانش آموزان در اجراي فرائض شرعي واخلاقي و همچنین ارتقاء سطح دانش، مهارت وتوانمندي دانش آموزان در اجراي تذكر لسـاني وايجـاد شـرايط معـروف وازبـين بردن شرايط منكردر مدرسه وخانواده در روز سه شنبه مورخ 27 آذر 1397 در محل تکیه ابوالفضلی و با حضور کلیه دانش آموزانی که به عنوان یادآوران معروف در مدارس انتخاب شده اند برگزار گردید.

در این جلسه حجه الاسلام عمارلو ، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اداره آموزش و پرورش در رابطه با اهمیت و جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر به عنوان افسران ارشد جنگ نرم در جهان امروز ، به سخنرانی پرداختند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20