شرکت در کارگاه آموزشی رسانه و فضای مجازی

به همت مسئولین محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع)کارگاه آموزشی با محوریت رسانه و فضای مجازی در روز یکشنبه مورخ 22 مهر 1397 ، با دعوت از حجه الاسلام طباطبائی و با حضور عوامل اجرایی مدارس امام حسین(ع) برگزار گردید.

موضوعات مطرح شده در این کارگاه عبارتند از:

1-تاثیر رسانه و فضای مجازی بر هویت ملی

2-اهمیت آموزش سواد رسانه ای در فضای مجازی

3-چگونگی بازنمایی ایران و اسلام در سینمای هالیوود

4-ضرورت ترویج تفکر و روحیه انقلابی در بین نوجوانان

5-پیوند خانواده،مدرسه و مسجد در تعلیم و تربیت نوجوانان و همچنین بهبود رفتارهای اجتماعی

6-معیار تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب از دیدگاه اسلام

7-ترویج فرهنگ کار گروهی

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20